SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM PLOVILA

Najemnik se obvezuje:

da bo z najetim plovilom in pripadajočo opremo ravnal skrbno in vestno, kot dober gospodar. da bo plovilo uporabljal le za osebne dopustniške namene. Najemnik ne sme posojati plovila tretjim osebam (podnajem) ali plovilo uporabljati za kakršnekoli prevoze proti plačilu. V primeru zaplembe plovila s strani državnih organov je najemnik dolžan povrniti najemodajalcu obvezno in pogodbeno odškodnino v višini dvojne dnevne tarife za vsak dan imobilizacije. V primeru zaplembe plovila je najemnik dolžan v roku osem (8) dni povrniti vrednost novega plovila, kot je določena na zavarovalni polici.

Plovna dovoljenja in ostali obvezni dokumenti:

Najemnik izjavlja, da ima veljavno dovoljenje za plovbo. Najemnina vključuje normalno obrabo čolna in njene opreme, zavarovanje proti tretjim osebam, kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija). V najemnini ni vključeni gorivo.

Jamstva:

za dejanja, ki jih za časa najema stori , najemodajalec ne odgovarja. Najemnik izrecno izvzema najemodajalca iz vseh prepirov, sporov, tožb in drugih posledic, povezanih z najemom plovila.

Odstop:

Če najemnik iz zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more nastopiti najema po veljavno sklenjeni pogodbi, lahko odstopi, če zagotovi drugega najemnika, ki prevzame vse obveznosti iz pogodbe. Če pa najemnik ne najde nadomestila, je dolžan plačati najemnino, ne glede na to ali koristi plovilo ali ne.

Primopredaja:

Najemodajalec preda plovilo najemniku v dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če ga iz objektivnih razlogov ne more predati v roku, se zmanjša najemnina sorazmerno na vsak zamujen dan. Če najemodajalec ne more predati plovila najemniku po preteku 24 ur od dogovorjenega roka ima najemnik pravico odstopiti od pogodbe. V tem primeru dobi povrnjeno najemnino oziroma kavcijo , izključena pa so vsa druga nadomestila (npr. za pot, prenočevanje, ipd.). Če najemnik v roku 24 ur po pričetku najema ne prevzame plovila ali ne javi pisno ali ustno svoje morebitne zakasnitve, ima najemodajalec pravico, da odda plovilo drugi osebi.

Najemnik mora pri prevzemu plovila skrbno preveriti stanje čolna in njene opreme. Vse pripombe in pomanjkljivosti morajo biti vnesene v primopredajni zapisnik. Vse, kar ob prevzemu ni bilo posebej reklamirano, velja kot "v redu" prevzeto. Najemnik razpolaga s plovilom od trenutka, ko pismeno potrdi, da sta motor in plovilo sposobna za plovbo in podpiše dokument, ki mu jo predloži najemodajalec. Od tega trenutka dalje so vsi ugovori najemnika glede opreme in sposobnosti izključeni. Če so bili med predhodnim najemom deli opreme poškodovani ali izgubljeni in ni možno takojšnje nadomestilo, lahko najemnik odstopi od pogodbe ali uveljavlja znižanje najemnine le, če je bilo plovilo omejeno v svoji plovni sposobnosti.

Če nastopi ob prevzemu čolna, za časa vožnje okvara ali poškodba, ki delno ali v celoti onemogoči nadaljnji najem, če je okvara ali poškodba posledica višje sile (veter, vreme, morje, strela, idr.) ali zaradi krivde tretjih oseb, najemnik nima pravice do nikakršne odškodnine. Če pa je okvara ali poškodba posledica ob prevzemu nevidnih hib na trupu ali v motorju, ima najemnik pravico do povrnitve sorazmernega dela najemnine za dneve, ko ni mogel uporabljati čolna. Vsi drugi odškodninski zahtevki (zlasti potni stroški, prenočitve, odškodnina za izgubljene dni in okrnjen dopust, ipd.) so izključeni.

Najemnik se obvezuje vrniti plovilo najemodajalcu ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. Če zamudi s predajo čolna do 12 ur, plača odškodnino za vsako začeto uro po roku vračila v višini 4 % od tedenske cene najema plovila, ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zamudo (prevoz in odškodnina naslednjim najemnikom ,ipd.).

Vremenske razmere ne opravičujejo zamude. Najemnik je dolžan spremljati vremenske razmere in temu prilagoditi plovbo. Plovilo je vrnjeno, ko je vrnjena kavcija ali napravljen zapisnik ob vrnitvi.

Čoln se preda najemniku s polnim rezervoarjem goriva, čist in v brezhibno voznem stanju. Najemnik mora vrniti čoln v enakem stanju.

Vse v času najema nastale poškodbe in izgubljene stvari, tudi v primeru višje sile, se zaračunajo, odškodnina pa odtegne od kavcije.

Kavcija:

Se položi ob rezervaciji čolna. Če ne pride do škode in odškodninske odgovornosti, dobi najemnik kavcijo povrnjeno v celoti ob vrnitvi brezhibnega čolna.

Za izgubljene ali poškodovane stvari s plovila ali dele njene opreme se zaračunajo najemniku dejanski stroški njihove namestitve oz. popravila, vključujoč transportne stroške, organizacijski stroški..... in stroške eventualnega izpada plovila iz nadaljnjega posojanja. Za nadomestne dele in opremo se vzame aktualne kataloške cene. Za odrgnine, rise, ipd. se zaračuna za kvadratni centimeter poškodbe, za nenapolnjen rezervoar goriva se zaračuna poleg cene goriva še 10% za stroške. Odškodnino se obračuna ob vrnitvi plovila. V kolikor stroške ni mogoče takoj ugotoviti, se zadrži ustrezen del ali cela kavcija dokler računi za popravilo ali nabavo niso poravnani. Če gre za poškodbo ali izgubo, ki jo krije zavarovalnica, odštejemo od kavcije še vse stroške, ki jih zavarovalnica ne krije (odbitna franšiza, telefon, fax, telegram, potni stroški, zapisniki, nadzorovanje, organizacija...)

Najemnik je dolžan dnevno pregledovati vse naprave na plovilu in vsako morebitno napako je dolžan pred nadaljnjo plovbo odpraviti in o tem obvestiti najemodajalca.

Plovilo je zavarovana proti tretji osebi. Kasko zavarovanje pokriva, ob lastni udeležbi (kavcija) škode nastale zaradi višje sile, potopitve, strele, ognja, ipd.

V upravičenih primerih, če dvomi v navtične sposobnosti najemnika, ima najemodajalec pravico preizkusiti njegovo praktično in teoretično znanje. Če ugotovi, da najemnik nima dovolj znanja najemodajalec lahko odstopi od pogodbe in zadrži vplačano najemnino, in sicer 70 % od najema.

Koristno

Kdaj plujejo trajekti, v katero restavracijo je dobro zaviti, kakšno vreme bomo imeli, kje so dobre plaže, kje so marine in črpalke, po katerih rutah je najlepše pluti, na koga se lahko obrnem v primeru težav, kako se moram obnašati na morju? Vse to in še več lahko izveste na povezavi koristne informacije.

VEČ

Galerija slik

Vsi naši čolni so opremljeni in vedno pripravljeni za plovbo. Poleg osnovnih potrebščin, kot so rešilni jopiči, signalne rakete, prva pomoč, so v opremi tudi vesla, ležalne blazine.
Lahko pa si omislite tudi smuči za smučanje na vodi, boarde ali tube za še večje uživanje na morju. Slike čolnov si lahko ogledate v galeriji slik.

VEČ

Pišite nam

Pošljite nam povpraševanje in z veseljem vam bomo v najkrajšem možnem času odgovorili z ugodno ponudbo za najem čolnov in gumenjakov.
Na voljo imamo več kot 10 vrhunsko opremljenih plovil za najem. Preverite našo ponudbo ali nam pošljite kontakt in pomagali vam bomo izbrati pravega za Vas!

VEČ
00386 41 638 314